Výstava malovaných kamenů a regionální literatury

Výstava malovaných kamenů

V sobotu 20. června byla v kulturním domě ve Veselici zahájena letní výstava malovaných kamenů „O lásce, nejen ke krajině, která rodí oživlé kameny“, jejichž autorkou je paní Soňa Čermáková. Tato výtvarnice je držitelkou značky „Moravský kras – regionální produkt“, žije a tvoří v Březině. V příjemném sobotním odpoledni nám paní Čermáková nejen ukázala svá výtvarná díla, ale i seznámila všechny přítomné s tím, jak malovaný kámen vzniká, kde bere inspiraci k tvořivé práci, popovídala také něco o svém životě a o lásce k přírodě. Druhou výstavou, která byla ke shlédnutí, byla výstava regionální literatury. Návštěvníci výstavy si mohli prohlédnout knihy a brožury z fondu Knihovny ve Veselici a Regionální knihovny v Blansku.

 
Obě výstavy proběhly v rámci projektu „Do knihovny za kulturou a poznáním“, za podpory Ministerstva kultury ČR.