V tabulce jsou uvedené údaje, jež pravidelně vyplňují knihovníci vždy na začátku roku, jako výkaz za rok předešlý. Tyto výkazy od všech 3 knihoven, jejichž zřizovatelem je obec Vavřinec, jsou archivované i na Obú Vavřinec. Níže uvedené údaje o příspěvku obce vyjadřují výši finančních prostředků určených na nákup knih, periodik, případně dalšího drobného materiálu.              

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Počet svazků:

1 812

1 861

1 896

1 927

1 947

1 968

1 984 1 770

Počet odebíraných periodik:

1 1 1 1 1 1 1 0

Počet čtenářů:

24 34 29 24 13 17 18 30

- z toho dětí do 15-ti let:

8 17 14 8 4 7 7 8

Počet výpůjček:

468

1 105

813

402

171

552

476

356

Přírůstek svazků:

43 49 35 31 20 21 16 26

Příspěvek obce v :

4 500 4 000 5 500 6 500 5 000 4 479 4 500 4 000

Počet hodin pro veřejnost:

1,5 1,5 1 2 2 2 2 3

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Počet svazků:

1 817

1 860

1 945

2 074 2 210 2 293 2 399 2 460 2 508

Počet odebíraných periodik:                

0 1 1 1 3 2 3 4 4

Počet čtenářů:

44 50 55 71 83 85 69 55 55

- z toho dětí do 15-ti let:

10 13 17 27 30 25 22 16 19

Počet výpůjček:

943

1 536

1 770

2 002 2 171 1 917 1 605 1 563 1 264

Přírůstek svazků:

42 44 85 129 181 88

+ 134

- 28

+73

- 10

+ 47

- 1

Příspěvek obce v :

6 000 6 500 3 500 3 300 3 000 3 500 8 000 8 000 8 000

Počet hodin pro veřejnost:

3 3 3 3 3 3 3 3 3