Novinky v regionální literatuře

V této rubrice najdete nové publikace regionální literatury Moravského krasu, které si můžete zapůjčit v naši knihovně. Tento fond  se  snažíme  neustále obohacovat o zajímavé tituly, ať již nově vydané nebo nalezené v antikvariátech. Mnohé dostáváme i darem a jsou pro nás o to cennější.

Novinky z fondu knihovny pravidelně zveřejňujeme i v Informačním zpravodaji obce Vavřinec, který vychází šestkrát do roka. Najdete ho i na webových stránkách obce    


Bejvávalo

"Z pradědečků žádný dnes nepoznal by Blansko jako ves"

Pavel Svoboda

altRegionální kniha BEJVÁVALO byla slavnostně vypravena ke svým čtenářům ve čtvrtek 7. května 2015. Popisuje město Blansko a část jeho dějin. Ale není jen chronologickým výčtem pouhých událostí. Především nás seznamuje s rodovou historií mnoha našich občanů, jejichž jména a význam pro vývoj Blanska byl již téměř zapomenut. Kniha je věnována právě občanům a rodákům Blanska. Na dobových pohlednicích z let 1900 až 1950 zachycuje vývoj Blanska. Kniha mohla vzniknout díky zásluze čtyř sběratelů: pana Antonína Zámečníka, Jana Dvořáka, Milana Sýkory a Pavla Svobody, kteří ze své sbírky vybrali kolekci pohlednic k otištění.


Erich Roučka (1888–1986)

Blahomil Grunda, Miloslav Starycha

altErich Roučka patřil k mimořádně nadaným osobnostem, které ve 20. století příznivě ovlivnily český, evropský i světový technický rozvoj. Svoji životní pouť zasvětil bádánívynalézání a hledání nových řešení. Stal se autorem grandiózního počtu (celkem osmi set padesáti) vynálezů a patentů. Zabýval se elektrickou měřicí technikou, položil základy automatizačním soustavám, zejména regulaci vysokotlakých parních kotlů a speciálních kotlů na ústřední vytápění, byl spoluautorem vynálezu hydraulicky řízeného pružinového bucharu, byl také slévárenským a hutnickým odborníkem - vynálezcem speciální ocelolitiny a žhavicí pece vytápěné generátorovým plynem... Významný byl jeho přínos v oblasti medicínské. Sestrojil model činnosti srdce a krevního oběhu, vypracoval uznávané teorie zdravé životosprávy a alkalizační terapie, zabýval se dietologií, gerontologií i problémy onkologickými... V době před druhou světovou válkou založil významné průmyslové podnikyBlansku a v Brně, které zásadně ovlivnily hospodářský profil a prosperitu regionu. Byl úspěšným podnikatelem, ačkoliv jeho cílem nebyl zisk, ale řečeno slovy jeho dcery Jarmily „snažil se řešit technické problémy a tím zdokonalovat svět". V tomto duchu se nese i jeho odkaz humanistický a filantropický. V roce 1959 se rozhodlemigraciposlední třetinu svého neobyčejně produktivního života prožilNěmecké spolkové republice. Publikace přináší nejen zevrubné informacejeho vynálezecké a technické činnosti, ale je také vyčerpávajícím vyprávěním o pozoruhodných životních osudech muže, který se nejenEdisonem také osobně setkal, ale kterého lze bez nadsázky za „moravského Edisona" považovat.


Ti, kteří utíkají pěšky

Milan Daněk

altCestopis od regionálního autora Milana Daňka, vás zavede do mexických Měděných kaňonů, kronika jednoho běžeckého závodu nebo odhalení pravdy o zázračných běžcích kmene Tarahumara, které proslavila kniha Zrozeniběhu? Knížka Milana Daňka Ti, kteří utíkají pěšky je vším dohromady. Seznámí čtenáře s historií a tradicí dálkových běhů, odkryje tajemný háv, do něhož jsou „nejlepší běžci planety“, indiáni kmene Tarahumara, zahaleni, a přiblíží krásy mexické krajiny, která turisty kvůli vleklým drogovým válkám příliš neláká. Společně s autorem v čtenář zakusí, jaké je uběhnout osmdesát kilometrů nahoru a dolů rozpálenými kaňony, a setká se s neobyčejným Caballem Blankem i nejlepšími tarahumarskými běžci.

 


Skryté krásy Veľkej Fatry a Moravského krasu

kolektiv autorů

altKniha vzniklamezinárodního projektu „Krasturizmu a turizmuskrase“ ve spolupráci České a Slovenské republiky. Společným jmenovatelem obou území je fenomén krasu. Kniha přibližuje jedinečnost a krásu těchto míst a zavede vás i do méně známých koutů. Můžete tak poznat dvě tváře krasu - divokost Velké Fatryvysokohorskými scenériemi a romantickou duší hlubokých žlebů a jeskyní Moravského krasu.

Kniha vznikla ze spolupráce více badatelů, ochránců přírody, přírodovědců, jeskyňářů...hlavně však nadšenců, neustále se vracejících do míst, která jim přirostla k srdci.Tak neváhejte a vydejte se (prostřednictvím této knihy) za poznáním a dobrodružstvím.


Blanenský chodec

Pavel Svoboda

alt

Blanenský chodec oslovuje rodáky, obyvatele i návštěvníky, zkrátka všechny, kdo mají rádi město Blansko.Ve výsledné podobě si můžete prohlédnout historické budovy na fotografiích, památníky, pamětní desky i významné osobnosti doslova krok za krokem anebo tento výlet Blanskem absolvovat. Putování městem vás zavede na pozoruhodná místa. Kromě nezbytných historických faktů se publikace zabývá lidmi. Zajímavými, známými i zapomenutými, kteří se ve městě narodili, případně mají k městu vztah, každopádně však v Blansku zanechali své stopy.

 


PověstiDrahanské vrchoviny

Josef Julínek, Milan Švihálek

Lidé si odjakživa rádi vyprávěli příběhy. Vyprávění o mimořádných událostech se dědilogenerace na generaci a časem se z jednoduchého příběhu stávala legenda. Pověsti, které najdetetéto knize, rovněž vychází z legend. Knížka o bousínských a repešských pověstech, zkazkách, mýtech a pohádkách by nemohla vzniknout, kdyby na jejím začátku nebyly zápisy kronikářů, písmáků a pamětníků. Co je pravda a co není? Kdo ? Hlavní je, že díky knize zůstanou tyto kouzelné příběhy zachovány pro další generace.