Akce knihovny pořádané v roce 2009

Cestovatelská beseda o Číně

Velka čínská zeď

V sobotu 5. prosince proběhla v prostorách herny stolního tenisu ve Veselici cestovatelská besedu  s Martinem Hájkem z Veselice. Čína je obrovská země – třetí největší na světě a nejlidnatější co do počtu obyvatel. Z poutavého vyprávění se na čtyřicet účastníků besedy například dozvědělo, jak vypadá Velká čínská zeď a zda je možné, aby byla vidět z vesmíru, jestli je do Zakázaného města v Pekingu možné volně vstoupit, co jí pandy a jak se jim žije v pandí rezervaci. Dále jsme měli možnost projít bambusovým pralesem, plout na voru po řece Li, viděli jsme fotografie krásných čínských hor a také poznali město Hongkong. Nejzajímavější pro přítomné však bezesporu byl vlastní život obyčejných Číňanů, zejména však jejich (pro nás tak exotická) strava.

Akce byla pořádána v rámci projektu  „Do knihovny za kulturou a poznáním“, za podpory Ministerstva kultury ČR. 

Celý článek...

 

Vánoce v knihovně

Vánoce v knihovně

V sobotu 21. listopadu se již podruhé sešly veselické děti na akci „Vánoce v knihovně“. Nachystáno pro ně bylo plno barevných papírů, pastelek, barev a lepidel, z nichž pak vyráběly nejen ozdoby na stromeček a pro výzdobu vánočního stolu, ale i dárky pro své nejbližší. Po tvořivé práci a malém občerstvení jsme si ještě společně zazpívali koledy, každý z malých účastníků přednesl vánoční básničku a nakonec jsme ještě nazdobili stromeček. V naší knihovně prostě na jedno odpoledne zavládly Vánoce již koncem listopadu. 
 
 
Akce byla pořádána v rámci projektu  „Do knihovny za kulturou a poznáním“, za podpory Ministerstva kultury ČR. 
 

Podzimní knihovna

Podzim

V neděli 11. října se po delší prázdninové odmlce sešli v knihovně ve Veselici malí čtenáři na podzimním setkání. Při promítání fotografií jsme společně zavzpomínali na jarní vycházku Veselicí a okolím, podívali se, jak se komu povedly pořízené snímky a ohodnotili ty nejpovedenější a nejvtipnější. Poté byla vyhlášena vánoční výtvarná soutěž „Veselická strašidla“. Pro inspiraci k výtvarnému tvoření si děti prohlédly knížku od spisovatelky a malířky Vítězslavy Klimtové „Lexikon strašidel“. Na závěr setkání se ještě promítala pohádka a ochutnávaly se přinesené dobroty.

 

Beseda o Novém Zélandu, cestování s hendikepem

beseda o Novém Zélandu

V sobotu 3. října proběhla ve společenské místnosti ve Vavřinci cestovatelská beseda s panem Jiřím Márou z Přerova. Ten společně se synem Jirkou, který je upoután na invalidní vozík, v roce 2007 procestoval celý Nový Zéland. O této cestě poutavě vyprávěl, promítal krásné fotografie, videosekvence a vše doprovázel novozélandskou hudbou. Seznámil všechny přítomné nejen s překrásnou přírodou této vzdálené země, ale i s životem obyčejných lidí a domorodého obyvatelstva. Pan Mára dává ve svých besedách motivaci všem, kteří o naplnění svého životního snu musí těžce bojovat s nemocí a nepřízní osudu. Syn Jirka se stal prvním českým vozíčkářem, který procestoval tuto, pro nás nejvzdálenější zemi světa a tím dokázal, že zdravotním hendikepem život nekončí, ale každý cíl je dosažitelný.

Celý článek...

 

Výstava malovaných kamenů a regionální literatury

Výstava malovaných kamenů

V sobotu 20. června byla v kulturním domě ve Veselici zahájena letní výstava malovaných kamenů „O lásce, nejen ke krajině, která rodí oživlé kameny“, jejichž autorkou je paní Soňa Čermáková. Tato výtvarnice je držitelkou značky „Moravský kras – regionální produkt“, žije a tvoří v Březině. V příjemném sobotním odpoledni nám paní Čermáková nejen ukázala svá výtvarná díla, ale i seznámila všechny přítomné s tím, jak malovaný kámen vzniká, kde bere inspiraci k tvořivé práci, popovídala také něco o svém životě a o lásce k přírodě. Druhou výstavou, která byla ke shlédnutí, byla výstava regionální literatury. Návštěvníci výstavy si mohli prohlédnout knihy a brožury z fondu Knihovny ve Veselici a Regionální knihovny v Blansku.

Celý článek...

 

Hrajeme si na malíře

Hrajeme si na malíře

Ve čtvrtek 21. května navštívil Mateřskou školu ve Vavřinci se svou zábavnou a interaktivní show malíř a ilustrátor dětských knih pan Adolf Dudek. Děti se na setkání s panem Dudkem seznámily se skutečným ilustrátorem a jeho prací od inspirace až po vznik celé knihy. Vyzkoušely si, jak snadno si mohou namalovat obrázek, zažily spoustu legrace a odnesly si informace, jak vypadají moderní dětské knihy a malířské techniky. 

Celý článek...

 

Setkání čtoucích rodin v Ráječku

setkání rodin v Ráječku

Za odměnu pro děti, rodiče a prarodiče, kteří se prostřednictvím naši knihovny zapojili do projektu na  podporu čtení dětem „Celé Česko čte dětem“ jsme se 18. května  účastnili setkání čtoucích rodin  z regionu Blansko, které pořádala Městská knihovna Blansko. V obci Ráječko se sešlo na 118 dětí a rodičů, k příjemné náladě, kromě pohádkového hádání a  sladké odměny přispělo zejména vystoupení ilustrátora dětských knih Adolfa Dudka. Jeho interaktivní show zaujala děti i dospělé. Děti se na setkání ozdobily  symbolickou maskou ptáčka dudka, aby vytvořily setkání dudků. Na závěr ještě pan Dudek dětem podepsal knihy a pomaloval ruce a obličeje  logem ptáka dudka. Protože byl krásný prosluněný den, ještě jsme se cestou zastavili na dětském  hřišti v Ráječku, kde si děti vyhrály na houpačkách, skluzavkách a prolézačkách.

Celý článek...

 

Veselice objektivem dětí

Veslická kaplička

V sobotu 16. května se u knihovny sešly děti a poté se vydaly na procházku Veselicí a okolím. Cílem  bylo pořídit snímky pěkných míst v naši obci a jejím okolí. Cesta vedla od kapličky loukami do Suchdola, po silnici zpět do Veselice a následně úvozem a lesem pod rozhlednu, na kterou děti vystoupaly a vyfotily ještě vesnici z ptačí perspektivy. Zakončení bylo na hřišti, kde se opékaly párky a hrály šipky a volejbal. Jak se dětem fotografie povedly můžete posoudit  na letní výstavě v TIC ve Veselici.

Celý článek...

 

Cestovatelská beseda o Indii

Taj Mahal

V sobotu 4. dubna proběhlo v prostorách herny stolního tenisu ve Veselici promítání fotografií a povídání mladého cestovatele Martina Hájka z Veselice, který v roce 2007 podnikl se svojí přítelkyní Pavlínou Balcarovou z Brna sedmitýdenní cestu po Indii. Na čtyřicet návštěvníků akce seznámil s  nezapomenutelnými setkáními s laskavostí i bídou obyvatel, s uctívanými i zatracovanými zvířaty a s fascinujícími výtvory přírody i lidí v této druhé nejlidnatější zemi světa. Všichni se dozvěděli mnoho zajímavého jak o přírodě a památkách, tak také o běžném životě Indů a každodenních kontrastech Indie. Ke shlédnutí byla i malá výstava fotografií a suvenýrů z cesty. 

Celý článek...

 

Celé Česko čte dětem

cesko cte detem

V sobotu 28. února se v knihovně sešly ke společnému čtení děti s rodiči, prarodiči a přáteli. Než však vlastní čtení začalo, tipovaly děti v soutěži „Hádej, kdo jsem“, kdo z přítomných dospělých je na vystavených fotografiích z dětství. Poté si prohlédly výstavu hraček a knížek z dob svých rodičů. Pak už mohlo začít vlastní čtení. Jako první vystoupila paní učitelka Nedomová, která ukázala dětem své oblíbené knihy, přečetla pohádku o čertovi a ukázku z Barbánka, ale hlavně dětem vysvětlila, jak je český jazyk krásný a rozmanitý. Hanka Němcová vybrala ke svému čtení pověst o Kateřinské jeskyni a pro ty nejstarší četla knihovnice Olga Hájková povídku z knihy Kopyto a Mňouk žáci z Posázaví od Miloslava Švandrlíka. Všichni zúčastnění si pak pochutnali na připraveném občerstvení a už se mohla promítat pohádka. Odpoledne strávené s knížkami a pohádkou se povedlo. Podrobnosti o projektu „Celé Česko čte dětem“ naleznete na: www.celeceskoctedetem.cz.      

Celý článek...