Akce zaměřené na region

Naše knihovna si dala za cíl soustředit ve svém fondu regionální literaturu Moravského krasu, mimo to pořádá plno akcí zaměřených na obec a region. Na výstavách pravidelně přestavujeme regionální výtvarníky, pořádáme  besedy  o  historii  obce  a  okolí, přestavujeme zajímavé osobnosti a mnohé další. I našim nejmenším čtenářům se snažíme ukázat historií obce, zajímavé rodáky a krásná místa v obci a okolí, do kterých pořádáme pravidelné výlety. V této rubrice najdete přehled těchto našich aktivit.

 

Výstava akvarelů Ing. Tomáše Baránka

altsobotu 4. dubna 2015, při příležitosti velikonočního jarmarku, bylaknihovně otevřená výstava obrazů pana Baránka ze Šošůvky. Na dvaceti obrazech si návštěvníci výstavy mohli prohlédnot místa nám tak dobře známá, Šošůvku, Sloup, krásnou přírodu našeho regionu a také obrazy květin. Obrazy malované technikou akvarel se návštěvníkům moc líbily a i když jejich hlavním cílem byl jarmark a rozhledna, výstavu navštívilihojném počtu.

 

Setkání sběratelů

altHezký sobotní podvečer proběhl v knihovně 22. listopadu 2014. Na něm jsme měli příležitost si prohlédnout sbírky obalů od čajů, dobových fotografií, kalendářů, pozvánek a mnohé další. Hlavně však to byla příležitost k popovídání se sběrateli a načerpání zajímavých informací o jejich sbírkách. Moc pěkná byla například sbírka dobových fotografií pana Ing. Nedomy. Na fotografiích jsme mohli vidět naši obec a okolí v časech dávno minulých. „Sběratelé jsou šťastní lidé,“ řekl J. W. Goethe. Sběratelství otevírá cestu k lidem podobného smýšlení a poskytne možnost realizace. Hnacím motorem každého sběratele je zájem, nadšení a vášeň. Na našem listopadovém setkáni jsme se o tom mohli osobně přesvědčit.

 

Výstava "Obec a region v publikacích"

altNa dva pouťové dny, v červnu 2014, byla v knihovně přichystána výstava s názvem Obec a region v publikacích. Již od roku 2011 sbíráme literaturu vydanou v našem regionu a snažíme se získat do fondu knihovny vše, co bylo vydáno. Většinu publikací dostáváme darem od obcí nebo přímo od autorů těchto drobných děl. Dalším zdrojem je pak antikvariát, kde lze najít starší, leckdy už vzácné, výtisky. Naše sbírka již čítá na 300 publikací a je zdrojem cenných informací o spolkovém životě, historii, sportu a dění v naši obci i regionu. Na výstavě byly také k vidění fotografie z loňské panelové výstavy (Veselice v proměnách času) a alba fotografií z činnosti knihovny od roku 2008 do roku 2013.

Celý článek...

 

Literární čajovna

altV pátek 7. března 2014 k  nám  opět  zavítala  paní  Mgr. Nečasová,  ředitelkou  Muzea  Blansko. Poutavě  nám  povídala    o životě Karolíny Meineke von Linsingen. Dozvěděli jsme se například o okolnosti uzavření  jejího  sňatku  s  následníkem anglického trůnu Vilémem, následném rozvodu, k němuž byli manželé britským trůnem donuceni, předčasném porodu následníka trůnu , chlapce, který  byl Karolině uloupen a prohlášen za mrtvého. Také o záhadném kataleptickém záchvatu, který  Karolinu postihl, i o  jejím  uzdravení  zásluhou  lékaře  Meinekeho, který  mladou baronku  zachránil  před  pohřbením zaživa, a o dalším společném životě této dvojice plném strastí a problémů.

Celý článek...

 

Výstava "I u nás žijí šikovní lidé"

altNěkteré akce, které vzbudily pěkné ohlasy u našich občanů, rádi opakujeme, není tomu jinak u výstavy výtvarných děl našich spoluobčanů „I u nás žijí šikovní lidé“. Ta se v letošním  roce  konala  již  potřetí  a  stále  na ní  bylo co obdivovat. V  sobotu  12. října 2013  se  o  tom  mohli přesvědčit účastníci vernisáže. A kdo v knihovně vystavoval? Ráda bych začala hostem, a to paní Jitkou Bařinovou z Vídně. Řeknete si, teď bylo psáno, že je to výstava našich občanů? Jen zdánlivě paní Bařinová do výčtu našich výtvarníků nezapadá, neboť jezdí do Suchdola za rodinou na chalupu a naši obec i Moravský kras má moc ráda.

Celý článek...

 

Výstava "Veselice v proměnách času"

altMožnost zhlédnout  nejen proměnu různých  míst v obci, ale i fotografie ze společenského  dění  byla v červnu 2013 o pouťovém víkendu na výstavě „Veselice v proměnách času“. V nové hasičské zbrojnici bylo na deseti panelech umístěno na čtyři sta fotografií. Pěkné bylo zejména porovnání, jak které místo v obci vypadalo dříve a jak je hezké dnes. Mnozí na fotografiích školáků, rekrutů a dění z obce našli sebe v mladším věku nebo své známé a příbuzné. Porovnat také šlo, jak se slavily Ostatky, hodně zajímavé byly i fotografie z divadel, která se dříve ve Veselici hrávala.

Celý článek...

 

Výstava "Neviditelný kontinent Marka Audyho"

altNeznámý svět ukrytý pod povrchem země nemusí být vždy temný. Světlo Marka Audyho poodhaluje tento krásný neviditelný kontinent. Ing. Marek Audy je známý speleolog a také fotograf žijící v nedalekých Jedovnicích. Kráse, kouzlu, ale i tajemství jeskyní celého světa zcela propadnul. Jeskyně a vše kolem nich jsou jeho profesí a současně velkou celoživotní zálibou. Marek Audy byl na mnoha speleologických výpravách a proslavil se především objevem křemencové jeskyně na stolové hoře Roraima ve Venezuele. Velkoplošné fotografie z různých jeskyní světa si prohlédli nejen naši občané, ale i návštěvníci velikonočního jarmarku na rozhledně. Výstava se moc líbila a byla k vidění od února do března 2013.

 

 

 

Strašidelná literární čajovna

altV pátek 22. února 2013 proběhla naše druhá literární čajovna, tentokrát to byla čajovna strašidelná, plná pověstí a pohádek. Na jejim začátku jsme opět ochutnali dobré kvalitní čaje, které nám uvařila Zuzka Hájková a Honzík Szlaur. Výběr čajů byl rozmanitý od černého se zázvorovým sirupem, zeleného s tajemným názvem Matcha iri Kukicha po slazený marocký čaj s mátou. S šálkem dobrého čaje pak bylo příjemné poslouchat poutavé vyprávění paní Mgr. Nečasové, ředitelky Muzea Blanska. Ta  nám pověděla staré, mnohdy  strašidelné  příběhy  našich  prababiček  a pradědů.

Celý článek...

 

Beseda o sakrálních stavbách na území obce

alt15. února 2013  proběhla v knihovně  beseda o sakrálních stavbách na území obce Vavřinec. Se svými poznatky při mapování historie jednotlivých kapliček, Božích muk a křížů nás seznámil pan Rostislav Burget z Vavřince a starosta obce Miloslav Novotný. S drobnými sakrálními objekty se dříve setkával vesnický člověk prakticky od narození až po smrt. Kříže, zvonice, Boží muka, připomínaly člověku jeho víru. Tyto všechny stavby plnily funkci zastavení a případně i rozjímání kolemjdoucího či poutníka, ale též významného orientačního bodu v krajině.

Celý článek...

 

Výstava "I u nás žijí šikovní lidé"

alt
V neděli 28. října 2012 proběhla vernisáž výstavy „I u nás žijí šikovní lidé“. Po lonškých pěkných ohlasech na tuto výstavu došlo na její pokračování, druhý ročník. V knihovně byly opět k vidění rozmanité ukázky výtvarných prací našich občanů - dřevořezby pana Ing. Nedomy z Veselice, sochy akademického sochaře Romana Wenzela ze Suchdola, fotografie naší obce a okolí od RNDr. Petra Zajíčka z Vavřince, dřevořezby pana Luboše Jedličky z Vavřince a keramika Ivy Machové. Také ruční práce byly zastoupeny, a to vyšívanými obrazy od paní Hruškové z Veselice a razítky vytvořenými paní Olgou Němcovou. Od mladé generace jsme  mohli vidět malbu Martiny Červené z Veselice a fotografie Michala Hlouška z Veselice.

Celý článek...

 

Prázdninová soutěž Braši u nás straší

altV pátek 5. října 2012 proběhlo v knihovně slavnostní vyhlášení prázdninové výtvarné soutěže „Braši u nás straší“. V hlubokých lesích v okolí naší obce, u rybníka i na hradě Blanseku žily a stále žijí pohádkové bytosti, o kterých psal ve svých pověstech a pohádkách již kronikář, písmák a patron naší knihovny pan Robert Sedlák z Veselice. Inspirováni jeho příběhy děti malovaly, modelovaly a psaly pohádkové příběhy. Výtvarná dílka se moc povedla a za účast v soutěží všechny děti obdržely dárek.  První tři pak i pěkné ceny. Největší odměnou pak pro všechny byla diskotéka. Knihovna hřměla hudbou, zpěvem a tancem až do deváté hodiny.

 

Soutěž o poklad Roberta Sedláka

altV krásném letním odpoledni, v sobotu 23. června 2012, ožila Novodvorská alej halasem a smíchem dětí. Sešly se zde nejen ty od nás, ale přijely k nám spolu s knihovnicí paní Sadeckou i malí čtenáři z Knihovny Němčice. Jejich cílem bylo zasoutěžit si a změřit znalosti o přírodě a jeskyních Moravského krasu. Lesem pro ně vedla trasa šipkované, kde bylo schováno 20 soutěžních otázek a v závěru trasy pak i sladký poklad. Trasu si prošly společně s rodiči i malé děti, které pak hádaly pohádkové otázky. Po šipkované jsme se z lesa přesunuli na alej, kde proběhlo předání cen a opékání párků.

Celý článek...

 

Výstava obrazů a malovaných kamenů

altV května 2012 byla v knihovně ke zhlédnutí výstava s názvem „KRESBY – INVENTURA“ výtvarnice a pedagožky paní Evy Juračkové z Ráječka. V rukou Evy Juračkové znovu ožívají zejména květiny. Dokonalé ovládnutí techniky, téměř herbářové, je její výhradní doménou. Není u ní cílem, ale prostředkem. Jako tkví v letokruzích paměť stromu, tak se v tvorbě Evy Juračkové zrcadlí její životní osudy, její lásky, touhy a bolesti, doba i prostředí a samozřejmě také vlivy výtvarné. Její obrazy hýří přiměřeností barevné krásy květin volně rostoucích v přírodě či zahrádkách našich babiček.

Celý článek...

 
Více článků...