Budování nové knihovny

altNová knihovna ve Veselici byla zbudovaná v prostorách bývalého kulturního domu. Jeho přestavba na víceúčelovou budovu byla zahájena obcí Vavřinec v červenci roku 2010. Vlastní projekt na zbudování nové knihovny byl podaný v měsíci červenci 2009 v rámci 1. výzvy vyhlášené Místní akční skupinou MAS Moravský kras o.s., se sídlem Sloup 221, k předkládání projektů sloužících k realizaci Strategie rozvoje regionu Moravský kras. Uvedený projekt řešil jednak provedení stavebních úprav části objektu Kulturního domu, dále potom pořízení kompletního vybavení nových prostor nábytkem a dalším potřebným vybavením, jako např. počítači pro přístup na Internet. Současně s tím byl tento projekt pojat i tak, že nová knihovna byla zbudovaná jako Centrum regionální literatury a malá výstavní galerie. Budoucí vzhled nové víceúčelové budovy je zřejmý z vizualizace zpracované projektantem ing. arch. Lukášem Teclem, kterou si můžet prohlédnout na webu obce Vavřinec. Návrh vnitřního uspořádání nové knihovny zpracovala . Iva Machová z Vavřince. Realizací stavby byla pověřená společnost STAVKOM s.r.o. Boskovice, vybraná ve veřejné soutěži. I. etapa přestavby Kulturního domu ještě obsahovala zbudování nové hasičské zbrojnice, sociálního zařízení obsahujícího 2 WC a současně zbudování technické místnosti v suterénu budovy, sloužící k umístění technologie plynového kotle, zasobníku pro ohřev TUV a tepelného čerpadla vzduch-voda. Ukončení I. etapy rekonstrukce části budovy proběhlo v březnu roku 2011, kdy bylo povoleno stavebním úřadem jejich uvedení do předčasného provozu.

Celkové náklady na zbudování nové knihovny činí cca 2,8 mil Kč. Z této částky činí dotace z OP Program rozvoje venkova 1,8 mil. Kč. Předání prostor nové knihovny veřejnosti probělo v pátek 8. dubna 2011 a více informací o něm najdete opět na webu obce Vavřinec. Fotografie jak z budování nové knihovny, tak z jejího současného interieru najdete ve fotogalerii na webu obce Vavřinec.