Noc s Andersenem


altMilé děti, milí přátelé dětských knížek bez rozdílu věku,

když se po dočtení poslední večerní pohádky zachumláte do teplého pelíšku, napadlo vás někdy, co dělají knížky v noci? Jen jednou za rok mohou vaše oblíbené knižní postavy, pohádkové bytosti a zvířátka opustit stránky knih a spolu s vámi prožít před svátkem dětské knihy pohádkové dobrodružství, které bude připraveno v mnoha knihovnách, školách, domech dětí…

Noc s Andersenem pořádá Klub dětských knihoven SKIP,  jehož zásluhou se myšlenka společného čtení a nocování v knihovnách rozšířila po celé naší vlasti a nejen tam. Děti četly a nocovaly také v knihovnách a školách na Slovensku, Polsku i Slovinsku. Více o Noci s Andersenem najdete zde.

 

Jaká byla naše první Noc s Andersenem ?

V pátek 30. března jsme s dětmi poprvé nocovali v knihovně a užili si tak tvořivou, dobrodružnou i pohádkovou Noc s Andersenem. No a co vše se v knihovně dělo? V odpoledních hodinách děti přišly do knihovny obtěžkány spacáky, karimatkami, oblečením, ale i dobrotami od maminek. Náš první úkol byl vytvořit si spací polštářkové kočičky, které nám předšila paní Olga Němcová. Děti pak kočičky dle své fantazie vymalovaly, vycpaly rounem a zašily. U výtvarného tvoření dětem opravdu vyhládlo, a tak dostaly další úkol – udělat si k večeři obložené chlebíčky a tak trochu si zasoutěžit, kdo udělá lepší a lépe nazdobený. Nejstarší děvčata pak pro všechny nachystala výborný ovocný salát. Po večeři pak už byl prostor pro vlastní čtení. Celou knihovnu jsme zhasli, svítily jen lucerničky se svíčkami a světýlko u našeho červeného křesílka. Děti si na zem připravily „ležení“ – karimatky, polštářky a spacáky, usadily se na zem a poslouchaly. Nejprve četl Jirka Stehlík z knihy Mikeš od Josefa Lady. Pak už nám paní Nedomová povídala o dětství a životě Josefa Lady. Tématem našeho společného čtení byl právě tento malíř a spisovatel. V knihovně jsme měli malou výstavku z tvorby tohoto autora, a tak jsme se na jeho krásné knihy podívali a přečetli si ukázky. Do vzpomínání, jak si dříve děti na vesnici hrály, se zapojil i pan starosta, který nám také přečetl ukázku z knížky našeho rodáka pana Miroslava Kaly, kterou jsme dostali do knihovny darem. Vtipný příběh, ve kterém je povídání i o naší rozhledně, se dětem moc líbil. Terezka a Barunka Machovy všem přečetly své vlastní pohádkové příběhy. Krásně četla i Viktorka Zajíčková a velký potlesk sklidila i nejmladší účastnice nocování, prvňačka Hanička Vybíhalová. Když pak Bára vyprávěla svůj hororový příběh, mihl se nám za okny knihovny i duch, který děti přišel do knihovny postrašit. Ty se pak rády zavrtaly do spacáků a sledovaly promítání pohádky. Spát jsme šli po půlnoci. Ráno jsme společně posnídali buchty a koláče od maminek a rozešli se domů. Naše první Noc s Andersenem se nám opravdu vydařila a myslím, že si ji příští rok zopakujeme.

Co napsala o Noci s Andersenem jedna z účastnic Barunka Machová ?

V pátek 30. 3. se v naší knihovně uskutečnila noc s Andersenem. Bylo to vážně žůžo, no prostě zábava. Přišli jsme do knihovny v 5 hodin. Všichni byli napjatí, co se bude dít. Paní knihovnice Olga nás seznámila s programem večera. Vyráběli jsme polštářky ve tvaru kočiček. Pak jsme si udělali každý svůj chlebíček, který jsme si ozdobili dle vlastní fantazie. Samozřejmě jsme si také četli! Celá knihovna zářila svitem svíček, a kdo chtěl, přečetl nějaký svůj příběh nebo pohádku.  Přišli také paní Nedomová a pan starosta, aby nám něco přečetli. Vyprávěli jsme si o panu spisovateli Andersenovi a spisovateli a malíři panu Josefu Ladovi. Dokonce nás přišel vyděsit nějaký záhadný strašák za oknem, ale nevíme, kdo to byl, protože nám utekl. Nakonec jsme se uvelebili do svých spacáků a koukali na velikém plátně na pohádku Lotrando a Zubejda. Usnout nám nedělalo žádný problém, ale ráno, když se někdo probudí, rázem jsou vzbuzení všichni. Bylo to skvělé dobrodružství a už se těším na příště.

alt

Jaká byla naše druhá Noc s Andersenem ?

V pátek 5. dubna jsme s dětmi již po druhé nocovali v knihovně a užili si tak tvořivou, dobrodružnou i pohádkovou Noc s Andersenem. No a co vše se v knihovně dělo? V odpoledních hodinách děti přišly do knihovny obtěžkány spacáky, karimatkami, oblečením, ale i dobrotami od maminek. Náš první úkol byl namalovat skřítky, kteří bydlí v naší Novodvorské aleji. Inspirací pro naše tvoření nám byl skřítek, kterého nám vytvořila paní Iva Machová. Děti se s fantazií sobě vlastní daly do malování a vzniklo tak 17 krásných skřítků. Každý pak dostal do vínku i pěkné jméno. Protože nám u malování vyhládlo, nechali jsme si dovést pizzu, která nám moc a moc chutnala. Po večeři pak už byl prostor pro vlastní čtení. Celou knihovnu jsme zhasli, svítily jen lucerničky se svíčkami a světýlko u našeho červeného křesílka. Děti si na zem připravily „ležení“ – karimatky, polštářky a spacáky, usadily se na zem a poslouchaly. Nejprve nám vyprávěla a četla paní Nedomová, a to něco z pověstí od rodáka a patrona naší knihovny pana Roberta Sedláka. Děti se například dozvěděly, kde byla ve Veselici pazderna, kudy chodil ponocný a kde u nás žil vodník. K povídání o zašlých časech a panu Sedlákovi se přidal i pan starosta, a tak měly děti možnost vyslechnou třeba i to, jak se hrávalo divadlo, jak krásně vyzdobený měl pan Sedlák domek a plno dalších zajímavých informací. Děti se pak také pustily do čtení a povídání a závěrem došlo i na hororové příběhy. Závěrečný Bářin strašidelný příběh pěkně navázal na krátkou stezku odvahu. Ta vedla k lavkám pod rozhlednou, kde se děti podepsaly na ďábelský úpis a vzaly šifru, kterou pak společně vyluštily. V knihovně pak na děti čekalo překvapení, a to pohár z horkých malin, který nám nachystala paní Včelíková. Protože se večer už hodně nachýlil, byl právě tak čas zašupnout do spacáků a pustit si pohádku. Spát jsme šli až po půlnoci. Ráno jsme pak ještě společně posnídali buchty a koláče od maminek. Dětem vše moc chutnalo a o záviny od paní Rybářové byl sveden doslova boj, jak jim chutnal. Naše Noc s Andersenem se nám opět vydařila a všem, kdo nám na ní pomáhali, patří velký dík.

alt

Noc s Andersenem 2014

V pátek 5. dubna jsme s dětmi opět po roce, nocovali v knihovně a užili si tak tvořivou, dobrodružnou i pohádkovou Noc s Andersenem. A co na děti čekalo za program? V úvodu tvořivá dílna, na které si děti s pomocí Ivy Machové vytvářely brože z plsti. Po večeři, kdy jsme si nechali dovést pizzu, nám Kristýna Plíhalová přichystala výborné míchané ovocné nápoje. Pak už byl ten pravý čas zhasnout knihovnu, nechat svítit jen lampičku a pozvat hosta do červeného křesílka. Jak už v minulých letech, tak i letos nám moc pěkně a poutavě vyprávěla paní Nedomová, a to nejen o nové knížce Dobrodružství šneka Krasíka, která je plná krásných pohádek z našeho regionu, ale připomněla i sté výročí první světové války. Děti také dostaly prostor na své příběhy. Byly to strašidelné, až hororové příběhy. Po nich pak cesta do do setmělého lesa, která je čekala, nebyla až tak lehká. Děti se ve třech skupinách rozešly na tři místa v lese pod rozhlednou hledat šifru, kterou pak z pomocí Ondry Macha vyluštily. Pak už jsme se uložili do spacáků a koukali na film. Program Noci s Andersenem byl opravdu naplněný k prasknutí, a tak jsme šli spát hodně pozdě. Ráno nás ke snídani čekal výběr buchet a koláčů od maminek a babiček.

alt