Knihovna roku 2011

4. října 2011 v pražském Klementinu získala naše knihovna titul

KNIHOVNA ROKU 2011

altCenu uděluje ministr kultury na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministrem kultury. Uděluje se od roku 2003 k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kriteria pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce knihoven i existenci nutných základních podmínek vytvářených samosprávou. (zroj MK ČR)

V roce 2011 bylo do soutěže nominováno čtrnáct knihoven ze všech krajů naší republiky. Konkurence byla velká a vyrovnaná. O to větší bylo proto naše překvapení, že jsme cenu získali. Vlastní vyhlášení bylo velice napínavé. Každá z knihoven dostala nějaké ocenění a vyhlašovalo se postupně až k metě nejvyšší. Když se dostalo až k hlavnímu ocenění, věděli jsme, že už zůstává pouze naše knihovna a cena Knihovna roku 2011 poputuje do Veselice. Překvapení a radost byly veliké. Při předávání ceny k naší knihovně mimo jiné zaznělo:     

„Veselická knihovna působí v obci Vavřinec tvořené čtyřmi místními částmi, z nichž tři mají vlastní knihovnu. V místní části Veselice žije 272 obyvatel, z nichž více než 20% jsou čtenáři knihovny. Přestože je knihovna vedena dobrovolnou knihovnicí, míra jejich aktivit vysoce převyšuje standard služeb poskytovaných knihovnami v tak malých obcích. Knihovna je umístěna v rekonstruované víceúčelové budově a její dispozice i vnitřní vybavení jsou mimořádně dobře architektonicky a designově řešeny. Výsledkem je moderní, vkusný a velmi atraktivní prostor, který může být vzorem i pro mnohem větší obce. Dokonale se zde naplňují estetické požadavky, účelnost pro knihovnické služby a přívětivost ke čtenářům všech věkových kategorií. Knihovna se podílí na celém kulturním a společenském životě obce a spolupracuje při tom s občanskými sdruženími, vedením obce i jednotlivými občany, je v obci mimořádným integrujícím prvkem. Uživatelé zde mají k dispozici pěkný aktuální fond, počítače s přístupem na internetu, kvalitní prezenční i absenční služby i mimořádný relaxační prostor, což bohatě využívají. Je skvělým příkladem významu knihovny pro život v malé obci.“ (zdroj MK ČR)

Více o soutěži a slavnostním vyhlašení najdete na webových stránkách Ministerstva kultury ČR.

Z ocenění mám velkou radost, je povzbuzením pro moji další činnost i velkým závazkem do dalších roků. Doufám, že i nadále bude našim čtenářům a občanům v knihovně dobře a bude místem setkávání a centrem kulturního dění v obci. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, co mě v mé knihovnické činnosti pomáhají a podporují. Za metodické vedení, podporu, rady a pomoc děkuji zejména paní Helence Jalové a Mgr. Janě Trubákové z regionálního oddělení Městské knihovny Blansko. Také si velice vážím podpory Obce Vavřinec, rodiny a přátel. Všem patří velké poděkování. Spokojenost a ocenění od mých blízkých, čtenářů a našich občanů je pro mě vždy cenou nejvyšší. 

Olga Hájková


CO TITULU KNIHOVNA ROKU 2011 PŘEDCHÁZELO ?

NOMINACE DO SOUTĚŽE

Naši knihovnu za Jihomoravský kraj nominovala do soutěže Knihovna roku 2011 Moravská zemská knihovna v Brně a krajská komisařka soutěže Vesnice roku paní Věra Štěpánová. 

V pondělí 11. července navštívila naši knihovnu paní Mgr. Kratochvílová z Moravské zemské knihovny a komisařka soutěže Vesnice roku paní Věra Štěpánová. Prohlédly si prostory naši nové knihovny, hlavně se však zajímaly o aktivity, které v knihovně probíhají. Při neformálním posezení si postupně prohlédly prezentace akcí roku 2009, 2010 a letošního roku. Povídalo se také o projektech předložených na MK ČR, převodu knižního fondu do programu Clavius REKS, počtech čtenářů a výpůjček, spolupráci s MK Blansko a také fondu regionální literatury, který naše knihovna postupně buduje. Obě členky komise zaujaly zejména akce pořádané pro děti a komunitní život v knihovně. Na závěr návštěvy Veselice se ještě podívaly na rozhlednu a ke kapličce. 

DOPIS K NOMINACI


Vážená paní Hájková,


dovolte, abychom Vás informovali, že na základě rozhodnutí oddělení knihovnictví Moravské zemské knihovny v Brně a krajské komisařky soutěže Vesnice roku paní Věry Štěpánové byla Vaše knihovna nominovaná za Jihomoravský kraj do celostátní soutěže Knihovna roku 2011. Toto rozhodnutí bylo učiněno zejména na základě předložených aktivit knihovny a jejího významu jako kulturního, společenského a vzdělávacího centra regionu.

Vážíme si Vašeho úsilí a energie, které knihovně věnujete. Jejich nesporným přínosem je mimo jiné aktivizace a probouzení zájmu zejména dětí a mládeže o společné aktivity vedoucí k podpoře čtenářství, zájmu o společenské dění a prohloubení komunitního života v obci.


V soutěži Knihovna roku 2011 Vám přejeme hodně úspěchů.

S pozdravem

Mgr.Tomáš Gec, v.r.
ředitel
Moravská zemská knihovna v Brně


NAVŠTĚVA HODNOTÍCÍ KOMISE

V úterý 30. srpna navštívila naši knihovnu komise soutěže Knihovna roku 2011.  Ta postupně navštivila 14 nominovaných knihoven po celé naši vlasti. V úvodu navštěvy si  pět komisařů prohlédlo naši novou knihovnu a hasičskou zbrojnici. Poté již bylo nachystáné promítání prezentace o vlastní činnosti knihovny od roku 2009 až doposud. Při neformálnim posezení  se pak povídalo  o všem co komisaře zajímalo - o sbírce regionální literatury, převodu knižního fondu do programu Clavius Reks,  chystaných akcí, financování projektů z dotace z MK ČR, patronech knihovny a pod. Také pan starosta popovídal o významu knihovny pro obec, spolupráci, historii knihovny původní a budování knihovny nové. Dvě hodiny návštěvy uběhly rychle a na jejím konci jsme ještě hostům ukázali náves s kapličkou.

Členové poroty pro výběr kandidátů k udělení ceny Knihovna roku 2011, kategorie „základní knihovna“   

  • PhDr. Helena Gajdušková, ředitelka Masarykovy veřejné knihovny Vsetín
  • Jana Galášová, ředitelka MěK Český Těšín    
  • Mgr. Zlata Houšková, Národní knihovna ČR
  • Vendulka Valečková, Obecní knihovna v Býšti a KK Pardubice
  • Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel Městské knihovny Děčín  

 

   alt    alt      alt    alt 

  
altalt