Akce knihovny pořádané v roce 2014

Milá návštěva v knihovně

altNa vánoční výstavu Zvonky už zvoní Vánoce se v pátek 12. prosince přišly podívati děti z Mateřské školy Vavřinec. Prohlédly si betlémy, sbírku zvonečků, líbil se jim i náš nazdobený stromeček. V knihovně na děti čekalo i malé občerstvení a potřeby pro tvoření. Inspirovány výstavou si vytvořily krásné papírové andílky, kterými si pak ozdobily stromeček ve školce. Je pěkné, že návštěva knihovny se už stala pěknou tradicí a děti i paní učitelky do ní rády zavítají několikrát do roka.

 

Vánoce v knihovně

altV hezkém adventním čase, v pátek 12. prosince, jsme měli možnost prožít Vánoce v knihovně, byly to už naše sedmé. Na začátku našeho setkání si děti mohly ve výtvarné dílně vyrobit ozdobné baňky na stromeček a pak již přišel čas na vánoční tradice – rozkrajování jablíčka, házení papučí, věštění z vosku a pouštění skořápkových lodiček. A co by byly Vánoce bez pěkné pohádky, ta na závěr  potěšila děti i dospělé.

Celý článek...

 

Zdobení medových perníků

altV sobotu 6. prosince zaplnilo společenskou místnost v Suchdole plno dětí, tentokrát těch nejmenších předškolního a ranně školního věku. Že i takto malé děti umí krásně nazdobit perníčky, se ukázalo hned vzápětí, a že bylo právě Sv. Mikuláše, nazdobení toho perníkového bylo pro ně prvním úkolem. Děti hravě zvládly i zdobení srdíček, zvonečků a stromků, z hvězdiček pak pod jejich rukami vznikly krásné svícny. Při zhaslých světlech, záři svícínků a melodii koled jsme si pak všichni vychutnali krásnou předvánoční atmosféru. Perníčky pro nás již po páté obětavě napekla a do tajů jejich zdobení  nás zasvětila paní Klímová. Za to ji patří velké poděkování. Myslím, že se naše setkání v Suchdole stalo moc pěknou tradicí a bude hezké ji zachovat i do dalších let.

 

Výstava Zvonky už zvoní Vánoce

altPři příležitosti setkání sběratelů v sobotu 22. listopadu byla také zahájena vánoční výstava s názvem Zvonky už zvoní Vánoce. Zvonečky nebyly pouze v názvu výstavy – k vidění byla i jejich sbírka, kterou nám zapůjčila paní Bařinová z Vídně. Líbily se také betlémy ze sbírky paní Parmové z Blanska a výtvarná díla s vánoční tématikou zapůjčená panem Svobodou, majitelem galerie Jonáš. Výstavu můžete ještě navštívit do 8. ledna 2015. 

 

Celý článek...

 

Setkání sběratelů

altHezký sobotní podvečer proběhl v knihovně 22. listopadu. Na něm jsme měli příležitost si prohlédnout sbírky obalů od čajů, dobových fotografií, kalendářů, pozvánek a mnohé další. Hlavně však to byla příležitost k popovídání se sběrateli a načerpání zajímavých informací o jejich sbírkách. Moc pěkná byla například sbírka dobových fotografií pana Ing. Nedomy. Na fotografiích jsme mohli vidět naši obec a okolí v časech dávno minulých. „Sběratelé jsou šťastní lidé,“ řekl J. W. Goethe. Sběratelství otevírá cestu k lidem podobného smýšlení a poskytne možnost realizace. Hnacím motorem každého sběratele je zájem, nadšení a vášeň. Na našem listopadovém setkáni jsme se o tom mohli osobně přesvědčit.

Celý článek...

 

Cestovatelská beseda Tajuplná Afrika

altV sobotu 18. října jsme se při další cestovatelské projekci dozvěděli, jak se dá neznámými končinami černého kontinentu cestovat na vlastní pěst – terénním autem, divočinou i pouští a přitom spát ve stanech. Díky rodině Márových z Přerova jsme takto  mohli  navštívit  Kapské  Město i  hliněnou vesnici tradičně  žijících  Himbů. Prostřednictvím  krásných  fotografií a  videoprojekcí  jsme  tak stáli  tváří  v  tvář  divokým  zvířatům a zatajil se nám dech ve sloním obklíčení. Podívali jsme se na největší písečné duny světa i hřmící masy Viktoriiných  vodopádů. Hlavně  jsme však  zjistili,  že  cestovat  se  dá  i  s  hendikepem. Jirka  Mára  ml. je upoutaný na invalidní vozík a bojuje s těžkou nemocí, nepodlehl však chmurám a stále plánuje další dobrodružné cesty.

Celý článek...

 

Výtvarná dílna gumičkování

altPři chystání podzimní výtvarné dílny jsem netušila, jak moc je u dětí oblíbené tzv. gumičkové tkaní (loom bands). V pátek 17. října na dílnu došlo tolik dětí, že se kolem našeho velkého stolu málem nevešly. Pestrobarevné gumičky pak děti vzaly doslova útokem a v mžiku vytvořily plno krásných náramků. Gumičkové tkaní bavilo děvčata i chlapce a je vidět, že je u dětí opravdu velkým hitem. Jak mě potvrdily maminky, tohle výtvarné tvoření dokáže děti odpoutat i od počítačů. Škoda jen, že na našem setkání nedošlo na připravené háčkování, to se třeba naučíme na další výtvarné dílně.

Výtvarná dílna byla podpořena Ministerstvem kultury ČR.

Celý článek...

 

Výstava fotografií a patchworku

altV sobotu 4. října se knihovna účastníkům vernisáže představila paletou krásných barev ztvárněných v textilu zpracovaném výtvarnou technikou patchwork (sešívání malých, různě barevných kousků látek tak, aby vytvářely geometrické vzory)a zachycených ve fotografiích Michala Hlouška z Veselice. Fotografie přírody Moravského krasu pěkně vyzdobily stěny knihovny a různé polštáře, přehozy, ubrusy a další textilní výrobky pak regály a stoly. Patchwork  zapůjčil  blanenský  kroužek, vedený  paní  Žáčkovou  a  také  paní  Sotolářová a Celá z Veselice. Všechny vystavené exponáty vzbudily u návštěvníků výstavy velký obdiv.

Celý článek...

 

Večerníček v knihovně

altV sobotu 27. září  proběhl náš druhý Večerníček v knihovně. Tentokrát  si ho vzaly na starosti maminky  a připravily pro děti moc pěkný pohádkový podvečer. Celý se nesl v duchu nejoblíbenější dětské postavičky, a to Krtečka. O něm se nejen četlo, ale děti si ho i výtvarně ztvárnily a také zhlédly pěknou pohádku. Zůstal i prostor na hraní a povídání. Cílem našich setkání je, aby se i ty nejmenší děti, které ještě samy nečtou, naučily chodit do knihovny a našly si hezký vztah ke knihám. Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu, třeba prostřednictvím našich Večerníčků. Akce byla podpořeny Ministerstvem kultury ČR.

 

Celý článek...

 

Závěr prázdnin pod kaštany

altV poslední den prázdnin v neděli 31. srpna si děti přišly pod kaštany ve Veselici zasportovat a zahrát si s kamarády hry. Obloha byla plná šedých mraků, a tak jsme jen tak tak stihli běh pro aktovku a dvě  kola oblíbené hry Hon na medvěda.  Pak se již  spustil  pořádný  liják, a  tak  jsme  se  rychle  utíkali  schovat. I v prostorách knihovny však naše hraní pokračovalo a děti i rodiče si mohli vyzkoušet další zajímavou hru Městečko Palermo. Na závěr našeho setkání došlo i na vyhlášení vítězů běhu pro aktovku, sladké odměny a pohádku. 

Celý článek...

 

Výstava "Obec a region v publikacích"

altNa dva pouťové dny byla v knihovně přichystána výstava s názvem Obec a region v publikacích. Již od roku 2011 sbíráme literaturu vydanou v našem regionu a snažíme se získat do fondu knihovny vše, co bylo vydáno. Většinu publikací dostáváme darem od obcí nebo přímo od autorů těchto drobných děl. Dalším zdrojem je pak antikvariát, kde lze najít starší, leckdy už vzácné, výtisky. Naše sbírka již čítá na 300 publikací a je zdrojem cenných informací o spolkovém životě, historii, sportu a dění v naši obci i regionu. Na výstavě byly také k vidění fotografie z loňské panelové výstavy (Veselice v proměnách času) a alba fotografií z činnosti knihovny od roku 2008 do roku 2013.

Celý článek...

 

Výstava "Kouzelná příroda Jitky Bařinové"

altPři příležitosti Velikonočního jarmarku ve Veselici byla zahájena výstava fotografií KOUZELNÁ PŘIRODA Jitky Bařinové. Paní Bařinová je profesí ekonomka, která při své pracovní činnosti zakusila i jistou strohost notářské práce, ale také pestrost redaktorského působení. Díky němu se jí dostal do rukou jako neodmyslitelný průvodce fotoaparát a z původní povinnosti se jí postupně stal koníček. Fotografuje hlavně přírodu ať na Vyškovsku, od kud pochází, tak při putování Vysočinou, okolím Prahy, Šumavou,  při procházkách londýnským či vídeňským parkem a také krásnou přírodou Moravského krasu. K výstavě napsala: „Příroda je vzácná součást našeho života, krása, bohatství, mnohé překvapení a inspirace. Moje výstavy mají být příjemnou procházkou v ní.“

Celý článek...

 

Noc s Andersenem

altV pátek 5. dubna jsme s dětmi opět po roce, nocovali v knihovně a užili si tak tvořivou, dobrodružnou i pohádkovou Noc s Andersenem. A co na děti čekalo za program? V úvodu tvořivá dílna, na které si děti s pomocí Ivy Machové vytvářely brože z plsti. Po večeři, kdy jsme si nechali dovést pizzu, nám Kristýna Plíhalová přichystala výborné míchané ovocné nápoje. Pak už byl ten pravý čas zhasnout knihovnu, nechat svítit jen lampičku a pozvat hosta do červeného křesílka. Jak už v minulých letech, tak i letos nám moc pěkně a poutavě vyprávěla paní Nedomová, a to nejen o nové knížce Dobrodružství šneka Krasíka, která je plná krásných pohádek z našeho regionu, ale připomněla i sté výročí první světové války.

Celý článek...

 

Setkání knihovníků v MZK Brno

altV pátek 21. března jsme se společně s paní Filoušovou a panem starostou účastnili setkání knihovníků a starostů našeho okresu v Moravské zemské knihovně v Brně. Od 1. 1. 2014 přestaly být pověřenými knihovnami pro okres Blansko Městská knihovna Blansko a Městská knihovna Boskovice a funkci pověřené knihovny pro náš okres převzala Moravská zemská knihovna v Brně. Tahle změna vyvolala toto setkání knihovníků. Představitelé MZK nám na něm přednesli, jak bude zajištěna metodická činnost, výpujční fondy a jaké změny nastaly tímto novým uspořádáním. Součástí setkání byla i prezentace naší knihovny a metodičky Helenky Jalové z Blanska. Po hlavním programu jsme ještě využili možnosti prohlédnout si prostory téhle krásné moderní knihovny.

Celý článek...

 
Více článků...