Celé Česko čte dětem

cesko cte detem

V sobotu 28. února se v knihovně sešly ke společnému čtení děti s rodiči, prarodiči a přáteli. Než však vlastní čtení začalo, tipovaly děti v soutěži „Hádej, kdo jsem“, kdo z přítomných dospělých je na vystavených fotografiích z dětství. Poté si prohlédly výstavu hraček a knížek z dob svých rodičů. Pak už mohlo začít vlastní čtení. Jako první vystoupila paní učitelka Nedomová, která ukázala dětem své oblíbené knihy, přečetla pohádku o čertovi a ukázku z Barbánka, ale hlavně dětem vysvětlila, jak je český jazyk krásný a rozmanitý. Hanka Němcová vybrala ke svému čtení pověst o Kateřinské jeskyni a pro ty nejstarší četla knihovnice Olga Hájková povídku z knihy Kopyto a Mňouk žáci z Posázaví od Miloslava Švandrlíka. Všichni zúčastnění si pak pochutnali na připraveném občerstvení a už se mohla promítat pohádka. Odpoledne strávené s knížkami a pohádkou se povedlo. Podrobnosti o projektu „Celé Česko čte dětem“ naleznete na: www.celeceskoctedetem.cz.