Beseda o sakrálních stavbách na území obce Vavřinec

Sakrální stavby

V sobotu 27. března proběhla v Místní knihovně ve Veselici beseda o sakrálních stavbách na území obce Vavřinec. Se svými poznatky při mapování historie jednotlivých kapliček, Božích muk a křížů nás seznámil pan Rostislav Burget z Vavřince. S drobnými sakrálními objekty se dříve setkával vesnický člověk prakticky od narození až po smrt (křest dítěte v kostele, rozloučení s nebožtíkem, cesta na hřbitov). Nejen kostel sám, který patří mezi velké církevní objekty, ale i drobné dřevěné a především kamenné sakrální stavby v jeho okolí (kříže, zvonice, Boží muka), připomínaly člověku jeho víru. Tyto všechny stavby plnily funkci zastavení a případně i rozjímání kolemjdoucího či poutníka, ale též významného orientačního bodu v krajině. Pan Burget nám nejen popovídal o tom, jak se k mapování historie těchto staveb dostal, ale také, jak Boží muka a křížky opravuje a udržuje. Starší účastnice besedy se také zapojily do diskuze a zavzpomínaly na to, jak dříve probíhaly pohřby, církevní svátky a poutě do poutních míst, nejen u nás, ale i do Rakouska a Polska. Beseda byla zajímavá nejen pro nás, ale i pro pana Burgeta, ten ze vzpomínek přítomných získal nové informace a kontakty na pamětníky, kteří by mu mohli poskytnout nové informace pro jeho bádání. Při kávě a čaji jsme v knihovně strávili příjemný sobotní podvečer a dozvěděli se mnohé o historii staveb v našem okolí. 
 
Beseda se konala v rámci projektu „Knihovna ta nás baví“. za podory Ministerstva kultury ČR.