Rozloučení s prázdninami

rozloučení s prázdninami

V sobotu 28. srpna jsme se společně s dětmi rozloučili s prázdninami. Nejdříve si děti zahrály „šipkovanou“ – vydaly se po neznámé trase, která je zavedla na jednotlivá stanoviště, kde plnily  zapeklité úkoly. Bylo jich nachystáno celkem dvacet, a to jak pro malé, tak i pro starší děti. Cesta lesem a mezi poli nás postupně dovedla na hřiště u Svazarmu, kde jsme si všichni opekli párky. Potom již zavládla volná zábava. Kluci s panem starostou hráli fotbal, hrál se také volejbal, badminton, házeli jsme si s létajícím talířem a ti nejmenší se vyřádili na houpačkách, prolézačkách a skluzavce. Počasí nám přálo a dle reakcí dětí se akce vydařila, jak můžete vidět níže na fotografiích. 
 
Poděkování za pomoc při chystání trasy šipkované patří Filipovi Fabiánkovi a Davidovi a Ondrovi Němcovým.