Veselické knihobraní

rozhledna Veselice

O Velikonoční sobotě 3. dubna se uskutečnil na rozhledně Podvrší již tradiční Velikonoční jarmark. Akci pořádalo sdružení Veselická kaplička za spolupráce Knihovny ve Veselici. Návštěvníci jarmarku vedle bohatého občerstvení a nákupu suvenýrů mohli na jarmarku sledovat  zdobení perníků a výrobu paličkované krajky. Odpoledne se měli možnost povozit na jezdeckých koních z Petrovic a děti potěšily malé ovečky a kozlík. Naše knihovna měla na jarmarku přichystanou netradiční akci tzv. „Veselické knihobraní“. Ten, kdo sebou přinesl jako dar pořadatelům nějakou brožuru nebo knihu, jejímž tématem je region Moravský kras a okolí, obdržel od pořadatelů kupon umožňující vstup na rozhlednu zdarma pro sebe a omezený počet doprovodu. Cílem této akce bylo získat knihy a další publikace do nově vytvářeného fondu regionální literatury v místní knihovně, která bude umístěná od příštího roku v Kulturním domě Veselice. Naše knihovna dostala darem celkem 17 publikací, například knihu Sloup v Moravském Krasu a dvě brožury o Lipovci nám věnovala paní Školařová, knihovnice MK Lipovec, krásnou brožuru Hrady okresu Blansko i s věnováním nám přinesla paní Jalová, knihovnice z regionálního oddělení Městské knihovny Blansko. Knihu Okolí Brna, Moravský kras i s mapou tras výletů do našeho kraje nám daroval pan Antonovič ze Šebrova. I ostatní publikace od dalších dárců byly moc pěkné a stanou se základem nově budovaného fondu regionální literatury.