Setkání knihovníků okresu Blansko

alt

V sobotu 5. listopadu pořádalo Regionální oddělení Knihovny Blansko každoroční setkání knihovníků našeho okresu. To se v letošním roce uskutečnilo v naší knihovně, kde se sešlo na třicet knihovníků z různých koutů našeho okresu, a to jak těch profesionálních, tak zejména dobrovolných z obecních knihoven. V úvodu setkání paní Jalová, vedoucí reg. oddělení MK Blansko, předala pamětní listy a kytičky knihovníkům, kteří tuto činnost vykonávají obětavě  řadu roků. Pamětní list a poděkování dostala i paní Filoušová ze Suchdolu, která se věnuje knihovně 18 roků. Ta k pamětnímu listu od paní Jalové dostala ještě kytičku od pana starosty, který jí také osobně poděkoval za obětavou práci pro suchdolskou knihovnu. Další kytku s poděkováním z rukou pana starosty obdržela i paní Jalová, a to za metodické vedení, pomoc a podporu našich tří knihoven.

Po tomto pěkném úvodu se při kávě a napečených dobrotách povídalo, jak to v kterých knihovnách chodí a ocenění knihovníci zavzpomínali na své začátky i dlouhé roky strávené v knihovnách. Po malé přestávce se pak ještě promítala prezentace naší knihovny a regionálního oddělení. Při té paní Jalová nastínila plány akcí pro rok 2012 a také novinky v metodických materiálech. Sobotní odpoledne s knihovníky se vydařilo a budeme se těšit na to další, tentokrát v Němčicích.