Pálení čarodějnic

paleni carodejnicNení tak časté, aby  se  na  pořádání  některé  z  akcí  podílelo více  složek  našich  sloučených  obcí. V pátek 29. dubna spojily své síly Osadní výbor Suchdol, SDH Suchdol, Osadní výbor Veselice a Knihovna ve Veselici a společně přichystaly pálení čarodějnic. Na hřišti v Malé Veselici bylo přichystáno občerstvení a hranice dřeva s čarodějnicí vytvořenou paní Ivou Machovou. Ta nám v podvečer i oheň slavnostně zapálila. Děti na hřiště přišly v krásných a nápaditých maskách a následně se při soutěžích mohly pořádně vyřádit. Dospělí pak měli prostor opéct si párky, ale hlavně posedět a popovídat si.

Po setmění bylo suchdolskými zastupiteli pro děti nachystáno ještě jedno překvapení, a to stezka odvahy. Cesta tmou ozářená jen skleničkami se svíčkami vedla mezi stromy, kde na ně čekala „živá strašidla“. Dobrodružná cesta se dětem líbila tak, že si ji některé zopakovaly i několikrát. Za odvahu pak všechny děti dostaly sladkou odměnu. Na sále ve Svazarmu si ještě pustily písničky a udělaly malou diskotéku. V pozdních hodinách pak spokojené s rodiči odcházely domů. Akce vzbudila ve sloučených obcích dobrý ohlas a všichni členové organizačního týmu se shodli na tom, že brzy připraví podobnou akci.