Slavnostní otevření nové knihovny

slavnostni otevreni knihovnyV pátek 8. dubna odpoledne proběhlo slavnostní otevření nová knihovna ve Veselici. Ve 13 hod. přivítal v jejich prostorách starosta obce Miloslav Novotný společně s knihovnicí pí. Olgou Hájkovou pozvané hosty mezi nimiž byla i Mgr. Ludmila Staňková, dcera p. Roberta Sedláka, veselického písmáka a bývalého kronikáře, který byl společně s Prof. MUDr. Ervinem Černým - Křetinským, DrSc, jmenován patronem knihovny. Tuto skutečnost bude návštěvníkům knihovny připomínat reliéf s jejich podobiznami, který zhotovila pí. Iva Machová z Vavřince, která současně zpracovala návrh interiéru knihovny. Slavnostního otevření knihovny se dále zúčastnili starostové obcí Šošůvka a Němčice, dále potom ing. Petr Vyskočil, ředitel společnosti Stavkom, spol. s r.o. Boskovice, generálního dodavatele stavebních prací provádějící rekonstrukci Kulturního domu na víceúčelovou budovu, v níž je nová knihovna umístěna, a několik dalších hostů.

Své zastoupení měla i Městská knihovna Blansko, v čele s pí. Helenou Jalovou, vedoucí regionálního oddělení,  ale také např. pí. Dagmar Honsnejnamová z obce Morké u Opočna, která vykonává ve své obci mimo jiné funkci knihovnice a akce se zúčastnila na pozvání pí. Olgy Hájkové. Díky zmíněnému regionálnímu oddělení Blanenské knihovny, které vedle metodické pomoci knihovnám ve svém obvodu působnosti, je naše knihovna jedna z prvních malých knihoven v regionu, jejíž fond je v rámci projektu realizovaného regionálním oddělením, veřejně přístupný pomoci knihovnického systému Clavius REKS na internetu.