Noc s Andersenem

altV pátek 5. dubna jsme s dětmi již po druhé nocovali v knihovně a užili si tak tvořivou, dobrodružnou i pohádkovou Noc s Andersenem. No a co vše se v knihovně dělo? V odpoledních hodinách děti přišly do knihovny obtěžkány spacáky, karimatkami, oblečením, ale i dobrotami od maminek. Náš první úkol byl namalovat skřítky, kteří bydlí v naší Novodvorské aleji. Inspirací pro naše tvoření nám byl skřítek, kterého nám vytvořila paní Iva Machová. Děti se s fantazií sobě vlastní daly do malování a vzniklo tak 17 krásných skřítků. Každý pak dostal do vínku i pěkné jméno. Protože nám u malování vyhládlo, nechali jsme si dovést pizzu, která nám moc a moc chutnala. Po večeři pak už byl prostor pro vlastní čtení.

Celou knihovnu jsme zhasli, svítily jen lucerničky se svíčkami a světýlko u našeho červeného křesílka. Děti si na zem připravily „ležení“ – karimatky, polštářky a spacáky, usadily se na zem a poslouchaly. Nejprve nám vyprávěla a četla paní Nedomová, a to něco z pověstí od rodáka a patrona naší knihovny pana Roberta Sedláka. Děti se například dozvěděly, kde byla ve Veselici pazderna, kudy chodil ponocný a kde u nás žil vodník. K povídání o zašlých časech a panu Sedlákovi se přidal i pan starosta, a tak měly děti možnost vyslechnou třeba i to, jak se hrávalo divadlo, jak krásně vyzdobený měl pan Sedlák domek a plno dalších zajímavých informací. Děti se pak také pustily do čtení a povídání a závěrem došlo i na hororové příběhy. Závěrečný Bářin strašidelný příběh pěkně navázal na krátkou stezku odvahu. Ta vedla k lavkám pod rozhlednou, kde se děti podepsaly na ďábelský úpis a vzaly šifru, kterou pak společně vyluštily. V knihovně pak na děti čekalo překvapení, a to pohár z horkých malin, který nám nachystala paní Včelíková. Protože se večer už hodně nachýlil, byl právě tak čas zašupnout do spacáků a pustit si pohádku. Spát jsme šli až po půlnoci. Ráno jsme pak ještě společně posnídali buchty a koláče od maminek. Dětem vše moc chutnalo a o záviny od paní Rybářové byl sveden doslova boj, jak jim chutnal. Naše Noc s Andersenem se nám opět vydařila a všem, kdo nám na ní pomáhali, patří velký dík.