Setkání knihovníků "Co Venkovské knihovny umějí a mohou"

altJiž podeváté se v zářijových dnech sešli knihovníci venkovských knihoven na semináři Co venkovské knihovny umějí a mohou. Hlavním hostitelem byla naše knihovna. Za finanční podpory Ministerstva kultury se na zdárném průběhu akce dále podílely Obec Vavřinec, Městská knihovna v Blansku a Sekce veřejných knihoven SKIP. Setkání se uskutečnilo ve dnech 19. – 21. září 2013 a ústředním tématem odborné části byla Práce s regionální literaturou.

Zahájení proběhlo pod patronací pověřené knihovny v Blansku. Prvním krokem nabitého programu byla prohlídka zámku. Zde proběhlo také oficiální zahájení. Příjemným prostředím zrekonstruovaného zámku, ve kterém je umístěno Muzeum Blansko, účastníky provedla jeho ředitelka Mgr. Eva Nečasová. Následovala krátká procházka městem a návštěva dřevěného kostelíka sv. Paraskivy. Součástí poznávání Blanska byla i exkurze do městské knihovny. Průvodcem byl ředitel Mgr. Pavel Přikryl. Po celou dobu semináře se o knihovníky velmi pečlivě starala i metodička Helena Jalová.

Cestou z Blanska se knihovníci zastavili u Novodvorské lipové aleje, kde pro ně zasvěcenými průvodci byl pan starosta. Večerní program – prezentace obce Vavřince, vzájemné seznámení a zhlédnutí DVD ze setkání 2012 v Petrůvkách – proběhl v zasedací místnosti OÚ. Samozřejmě vše doplněno ochutnávkou výborných regionálních specialit.

Odborný program, zaměřený na práci s regionální literaturou, probíhal druhý den v sále Kulturního domu ve Sloupu. Jak už se stalo dobrým zvykem, zúčastnili se ho i knihovníci z okolí – nejen profesionálové, ale hlavně ti, kteří působí ve venkovských knihovnách. Příjemným zpestřením programu bylo pěvecké vystoupení dětského souboru Krápníček - žáků ZŠ Blansko.

Krátce po obědě se účastníci přesunuli do Veselice. Zde program pokračoval prohlídkou této části obce, kde průvodcem byl opět pan starosta M. Novotný. Při krátkém zastavení před kapličkou sv. Antonína, bylo možno nejen ochutnat místní speciality (bramborové záhybáky a medová perníková kolečka), ale pro „gurmány“ byly také připraveny natištěné recepty.  Dalším zastavením byla hasičská zbrojnice, kde pro ty odvážnější byly připraveny koloběžky, na kterých se přesunuli k nedaleké rozhledně. Protože ve stejné budově je také umístěna knihovna, našli postupně všichni azyl právě zde. Knihovníci si tak měli možnost prohlédnout  interiér a seznámit se s její činností. Cestou do Vavřince došlo také ke společnému zvážení všech účastníků (ve sběrném dvoře). Bylo zjištěno, že celková váha všech zúčastněných činí 3.630 kg. Jedná se tedy zcela určitě o „vážené osoby“.      

Nečekaným a milým překvapením pro knihovníky byl exkurz do historie vavřineckých hasičů. Sehraná scénka s „červeným kohoutem“ pobavila všechny přítomné. Současně se všem dostalo poučení, jak vznikl sbor dobrovolných hasičů v obci. Pro knihovníky bylo dále připraveno „výtvarné tvoření“, kdy si sami mohli pomocí výtvarné techniky enkaustika vyrobit obrázek či za pomoci místních dětí složit zajímavou záložku. Všichni museli nakonec prokázat získané znalosti prostřednictvím vědomostního testu. Formou losování pak byli za své snažení odměněni propagačními materiály o regionu. Atmosféra setkání byla velmi příjemná a došlo i na zpěv lidových a jiných oblíbených písní, tanec, ochutnávku krajových specialit a neformální výměnu zkušeností.

Třetí den byla naplánována prohlídka Městyse Sloup a návštěva Sloupsko-šošůvské jeskyně. Poznávání regionu pokračovalo návštěvou dvou knihoven. Nejdříve to byla Obecní knihovna v Petrovicích, která se v letošním roce uchází o titul Knihovna roku 2013. Byla vybrána jako nejlepší knihovna Jihomoravského kraje. Úplně poslední zastávkou byla prohlídka Knihovny Rájec-Jestřebí. Knihovna je proslulá svou bohatou kulturně výchovnou činností.

Tři dny setkání s bezvadnými a příjemnými lidmi uplynuly jako voda a všichni jsme si při loučení slíbili, že se v příštím roce opět potkáme na Moravě, a to v Ratíškovicích.  

Více informmací o setkání knihovníků a fotogalerii najdete ZDE