Pálení čarodějnic

altMájový oheň v osadě Suchdol  7. května. Opakování je matka moudrosti, proto také knihovna Veselice, osadní výbory Veselice a Suchdol za pomoci SDH Suchdol společně uspořádali akci Májový oheň.  Tato tradiční spolupráce stmeluje obyvatele nejen jmenovaných osad, ale i celé obce Vavřinec. Letošní počasí se neshoduje s ročním obdobím, takže i před vlastní akcí to vypadalo jako na podzim. Za vydatný déšť a velké chladno by se nemusel stydět ani říjen. Ani tato skutečnost neodradila pořadatele a hlavně všechny účastníky Májového ohně. Těsně před zahájením akce nás „na hoře“ vyslyšeli a zastavili vytrvalý déšť.

Vždy perfektně připravená děvčata z knihovny Veselice nachystaly bohatý zábavný program pro děti. Radost z her vygradovala odměnou pro všechny děti. Bublifuky, omalovánky a sladkosti jsou pro děti vždy lákavé a dobrou odměnou za soutěžení. Děti posilněné koláči, párky a limonádou očekávaly slibovaný pochod s lampiony. Ten byl zahájen zapálením Májového ohně.  Rozzářené lampiony a oči dětí mluví za vše. Jediný bod z plánovaného programu a to večerní stezka odvahy se nemohla uskutečnit z důvodu velkého mokra. To však všem zúčastněným neubralo na náladě a vydrželi v „hasičce“ i za znovu vrátivšího se vydatného deště. Abychom nezapomněli i na další generace, tak o ty se vzorně a obětavě starala „naša  Verča“. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem účastníkům a pořadatelům i za to, že je nezlomilo ani špatné počasí a dokázali přijít a udělat něco pro naše nejmenší. Všichni mají zásluhu na radosti dětí a pospolitosti občanů naši krásné obce.

Radek Ošlejšek