Setkání knihovníků v MZK Brno

altV pátek 21. března jsme se společně s paní Filoušovou a panem starostou účastnili setkání knihovníků a starostů našeho okresu v Moravské zemské knihovně v Brně. Od 1. 1. 2014 přestaly být pověřenými knihovnami pro okres Blansko Městská knihovna Blansko a Městská knihovna Boskovice a funkci pověřené knihovny pro náš okres převzala Moravská zemská knihovna v Brně. Tahle změna vyvolala toto setkání knihovníků. Představitelé MZK nám na něm přednesli, jak bude zajištěna metodická činnost, výpujční fondy a jaké změny nastaly tímto novým uspořádáním. Součástí setkání byla i prezentace naší knihovny a metodičky Helenky Jalové z Blanska. Po hlavním programu jsme ještě využili možnosti prohlédnout si prostory téhle krásné moderní knihovny.