Výstava fotografií a patchworku

altV sobotu 4. října se knihovna účastníkům vernisáže představila paletou krásných barev ztvárněných v textilu zpracovaném výtvarnou technikou patchwork (sešívání malých, různě barevných kousků látek tak, aby vytvářely geometrické vzory)a zachycených ve fotografiích Michala Hlouška z Veselice. Fotografie přírody Moravského krasu pěkně vyzdobily stěny knihovny a různé polštáře, přehozy, ubrusy a další textilní výrobky pak regály a stoly. Patchwork  zapůjčil  blanenský  kroužek, vedený  paní  Žáčkovou  a  také  paní  Sotolářová a Celá z Veselice. Všechny vystavené exponáty vzbudily u návštěvníků výstavy velký obdiv.

Moc pěkné bylo i taneční vystoupení Marušky Fabiánkové a Simonky Němcové a hra na harmoniku Tomáška Fabiánka. Výstava byla k vidění  i  v době  provozu  informačního centra a  knihovny  a  zhlédli  ji i návštěvníci ze širokého okolí.