Beseda o sakrálních stavbách na území obce

alt15. února 2013  proběhla v knihovně  beseda o sakrálních stavbách na území obce Vavřinec. Se svými poznatky při mapování historie jednotlivých kapliček, Božích muk a křížů nás seznámil pan Rostislav Burget z Vavřince a starosta obce Miloslav Novotný. S drobnými sakrálními objekty se dříve setkával vesnický člověk prakticky od narození až po smrt. Kříže, zvonice, Boží muka, připomínaly člověku jeho víru. Tyto všechny stavby plnily funkci zastavení a případně i rozjímání kolemjdoucího či poutníka, ale též významného orientačního bodu v krajině.

Oba pánové nám na besedě popovídali nejen o tom, jak se k mapování historie těchto staveb dostali, jak o nich získávají informace, ale také, jak se Boží muka a křížky opravují a udržují. Dozvěděli jsme se také, jak vznikala publikace Sakrální stavby ve Vavřinci a okolí. Účastnice besedy se také zapojily do diskuze a zavzpomínaly, beseda tak byla zajímavá nejen pro nás, ale i pro oba přednášející, ti ze vzpomínek přítomných získali nové informace k dalšímu bádání. Při kávě a čaji jsme v knihovně strávili příjemný páteční podvečer a dozvěděli se mnohé zajímavé informace o historii těchto staveb v obci a okolí.