Doc. PhDr. Kala Miroslav, CSc.

alt

 

KALA MIROSLAV se narodil se ve Žďáru v okrese Blansko v roce 1931. Jeho otcem byl Michal Kala (nar. 1907 v Molenburku, zemřel 1987) a matkou Marie, rozená Martinková (nar. 1910 ve Žďáru). Matka zemřela v roce 1949 a v témže roce uzavřel Michal Kala sňatek s Marií, rozenou Nečasovou (1910 – 1999). Ta byla potomkem rodu Nečasů, žijících minimálně od roku 1772 na zemědělské usedlosti ve Veselici čp. 1. Miroslav žil s otcem a nevlastní matkou ve Veselici čp. 5 od roku 1949. Má ještě dva sourozence – sestru Zdenku (nar. 1935) a bratra ing. Michala (nar. 1950). Obecnou školu navštěvoval ve Žďáru a poté docházel do měšťanské školy ve Sloupě v Moravském Krasu. Maturoval v roce 1951 na klasickém gymnáziu v Brně. Do roku 1954 studoval na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení studií nastoupil jako učitel na základní školu v Jindřichově ve Slezsku. Poté pracoval jako zástupce ředitele na základní škole v Bartošovicích (okr. Nový Jičín). V roce 1960 promoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého (obor český jazyk a literatura). Poté nastoupil jako odborný asistent na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého Olomouc. Jako aspirant Pedagogického ústavu Československé akademie věd (školitelem byl akademik Otakar Chlup) obhájil v roce 1971 titul kandidáta věd a posléze byl jmenován docentem. Řadu let byl vedoucím katedry českého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde posléze působil ve funkci proděkana a děkana. Během svého akademického působení absolvoval studijní pobyty (obory jazykověda, slavistika, bohemistika) v Berlíně, Halle, Rostocku, Lipsku, Moskvě, Voroněži, Petrohradu a Volgogradu. Kromě odborných statí vydal dvě odborné monografie, a to Jak mluví vaše dítě? (1976) a Písemný a mluvený projev žáků základní školy (1989).

S manželkou Annou má dva dospělé syny: Miroslav je lékařem a věnuje se i spisovatelské dráze (je autorem knih odborných a také beletrie), syn Pavel pracuje jako technik. Má také pět vnoučat (Lucie – zdravotní sestra, Irena – lékařka, Pavel – inženýr, Vojtěch – gymnazista a nejmladší Andrea – úspěšná žákyně základní školy) a čtyři pravnoučata.

 

Miloslav Novotný, Veselice 2012